WIE WE ZIJN

Wie we zijn

BAKboord is een stichting met een betrokken bestuur, bestaande uit vier personen:

dhr. drs. C.W. (Walther) Burgering, voorzitter
dhr. drs. R.B. (Robin) ten Hoopen, secretaris
dhr. A.J.P. (Ton) Ferber, penningmeester
dhr. drs. D.C. (Dirk) Offringa, lid (aandachtsgebied werkgevers)

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door de projectleider en trajectbegeleider. Zij onderhouden de contacten met verwijzers, werkgevers en coaches.

De coaches zijn professionele vrijwilligers die zich met veel toewijding inzetten voor de aan hen gekoppelde deelnemer(s). De coach begeleidt ex-gedetineerde mannen en vrouwen naar betaald werk en/ of een opleiding en helpt hen dit te behouden door wekelijks contact te onderhouden.

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!