WIE WE ZIJN

Wie we zijn

BAKboord is een stichting met een betrokken bestuur, bestaande uit vier personen:

dhr. drs. C.W. (Walther) Burgering, voorzitter
dhr. A.J. (Ad) van Velzen, secretaris
dhr. H.B.G.M. (Hans) Caminada, penningmeester
dhr. drs. D.C. (Dirk) Offringa, lid (aandachtsgebied werkgevers)

De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door twee teamleiders. Zij onderhouden de contacten met verwijzers, werkgevers en leiden de intervisie van de jobcoaches.

De jobcoaches zijn professionele vrijwilligers die zich met veel toewijding inzetten voor de aan hen gekoppelde deelnemer(s). De jobcoach begeleidt ex-gedetineerde mannen en vrouwen naar betaald werk en/ of een opleiding en helpt hen dit te behouden door gemiddeld wekelijks contact te onderhouden.