WAT WE DOEN

Wat we doen

BAKboord biedt begeleiding en werkbemiddeling voor ex-gedetineerden die zich vestigen in de regio Haaglanden. Zij ondersteunt bij het zoeken naar een betaalde baan, helpt met het opstellen van een CV en brengt deelnemers in contact met werkgevers die ex-gedetineerden niet zonder meer afwijzen vanwege hun verleden. BAKboord biedt haar deelnemers persoonlijke begeleiding door vrijwillige coaches, die ook betrokken blijven nadat een deelnemer werk heeft gevonden.

BAKboord heeft de overtuiging dat ieder mens een nieuwe kans verdient. Niet alleen de ex-gedetineerde, maar ook de werkgever en de samenleving als geheel zijn erbij gebaat dat mensen met een detentieverleden weer volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij.

BAKboord werkt samen met de Case Managers en GV’ers uit de penitentiaire inrichtingen, met Veiligheidshuizen en met Reclasseringsinstanties. Samen met de ex-gedetineerde en eventuele begeleiders proberen we deelnemers te helpen het leven buiten weer op te pakken door het vinden van een baan.

BAKboord werkt hierbij langs vier sporen:

  1. De projectleider en vrijwillige coaches benaderen werkgevers, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen op zoek naar passende vacatures en opleidingsplekken.
  2. Vrijwillige coaches begeleiden de deelnemer bij het verwerven van inzichten en vaardigheden ten behoeve van het vinden en behouden van betaald werk en/ of opleiding. Een coaching/ begeleiding duurt zolang als nodig en zinvol is, maar ten minste een half jaar.
  3. De projectleider werkt aan de belangen van ex-gedetineerden qua werk in de regio en onderhoudt het netwerk van instanties in de regio Haaglanden. Hij/ zij zoekt de samenwerking met gemeenten en met organisaties die zich net als BAKboord inzetten voor deze doelgroep.