VOOR VERWIJZERS

VOOR VERWIJZERS

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden

Bij het vinden van werk en dagbesteding kan een ex-gedetineerde sinds 2010 een beroep doen op BAKboord. BAKboord zet zich in voor het zoeken naar en behouden van betaald werk voor mannen en vrouwen met een detentieverleden. Werk geeft immers inkomen, ritme en structuur, en een gevoel van eigenwaarde. Wie werk heeft, weet zich gezien. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het hebben van betaald werk de recidive aanmerkelijk vermindert.

De dienstverlening van BAKboord Den Haag kenmerkt zich door de individuele aandacht en het vertrouwen dat aan deelnemers wordt geschonken. Deze persoonlijke aandacht en dit vertrouwen ervaart de deelnemer zowel in het persoonlijke contact met de coach en de projectleider als in de kleinschalige, groepsgewijze intervisies die een integraal onderdeel uitmaken van de BAKboord Werkacademie. Beide hebben een positieve uitwerking op de ex-gedetineerden. Enerzijds is er persoonlijke aandacht, anderzijds leren zij van elkaars ervaringen en bevindingen, hebben steun aan elkaar en voelen zich deel van een groter geheel. Ervaringen uit het verleden hebben laten zien dat deze beide aspecten essentieel zijn voor een goede begeleiding van deelnemers en het vinden van een baan.

Coaching naar en bij werk

Om deze persoonlijke benadering te waarborgen werkt BAKboord met vrijwillige coaches. De coaches werken of zijn werkzaam geweest op HBO/ academisch niveau, hebben een (internationale) coachopleiding gevolgd en hebben allen ervaring met coaching/ begeleiding van mensen in complexe levenssituaties.

In het verleden is gebleken dat juist vrijwilligers vanuit hun expertise, hun onafhankelijkheid en hun sterke motivatie, de beste begeleiders zijn van deelnemers. Als zaken op het werk tegenzitten, als er conflicten ontstaan met collega’s of leidinggevenden of als de motivatie tanende is, dan fungeert de coach als klankbord en geeft de deelnemer en/ of de werkgever feedback. Hij/ zij helpt de deelnemer zich thuis te voelen in zijn nieuwe werkomgeving, motiveert, bevraagt en ondersteunt waar nodig. Hij/ zij kan ook op tijd eventuele problemen zien aankomen en deze bespreekbaar maken met de deelnemer, projectleider, werkgever en/ of verwijzer.

Alle vrijwilligers ondergaan een intensieve introductieperiode en volgen tweewekelijks intervisiebijeenkomsten onder leiding van de projectleider. Op deze wijze wordt persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met professionele reflectie en distantie.

Voorwaarden

(Ex-)gedetineerden die al vrij zijn of binnen drie maanden vrijkomen, gemotiveerd zijn om te werken, willen breken met hun verleden en weten in welke gemeente ze gaan wonen (Den Haag of omstreken) komen in aanmerking voor aanmelding bij BAKboord. Ze dienen niet verslaafd te zijn en geen psychiatrische begeleiding nodig te hebben, legaal in Nederland te verblijven en moeten bereid zijn zich door BAKboord te laten begeleiden in alles op het gebied van arbeid.

BAKboord vraagt om het tekenen van een samenwerkingscontract en rekent een inschrijfbedrag van €10.

Werkervaring is geen vereiste, maar wel een voordeel.

Aanmelden

Wilt u een kandidaat aanmelden bij BAKboord, vul dan samen met uw cliënt het aanmeldformulier in en stuur dit per e-mail e-mail naar BAKboord toe. Wij nemen vervolgens met u en met uw cliënt contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Aanmeldformulier BAKboord

Privacyverklaring deelnemers BAKboord-traject