Te vroeg aanmelden

Met enige regelmaat krijgt Stichting BAKboord aanmeldingen binnen van mensen die nog een half jaar tot een jaar straf voor de boeg hebben. Voor deze mensen kunnen we op dit moment niet veel betekenen. Stichting BAKboord begeleidt ex-gedetineerden op weg naar betaalde arbeid. Maar zij kan dit pas doen vanaf het moment dat gedetineerden met VI gaan.

Onder justitie
Tijdens detentie neemt BAKboord wel eens contact op met gedetineerden die binnenkort vrij komen, maar meer dan een intakegesprek en informatie-overdracht kan er op dat moment niet plaatsvinden. Gedetineerden vallen  nog onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie.

VI, dan reïntegratie
Zodra de VI in werking treedt, komen gedetineerden terug in de samenleving en neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor verdere reïntegratie. Dan kan BAKboord ook zijn beste krachten in stelling brengen om ex-gedetineerden dichterbij een betaalde baan te krijgen.

Afspraak
Is je VI binnen drie maanden, en je bent van plan (weer) in Den Haag te gaan wonen, neem dan gerust – via je casemanager of zelf – contact op.  We maken een afspraak om de officiële intake voor te bereiden.

Leave a comment