Nieuwsbrief mei 2019

BAKboord Werkacademie van start
2019 is al bijna op de helft en veel deelnemers hebben via de begeleiding en het netwerk van BAKboord betaald werk gevonden. De verbreding van de doelgroep waarmee we werken is doorgezet en dat heeft veel nieuwe dwarsverbindngen opgeleverd met o.a. verslavingsreclassering en gezondheidszorgorganisaties.
Jobcoaches worden bijgeschoold én (LAATSTE NIEUWS) de pilot van de BAKboord Werkacademie gaat van start op 29 mei. Blijf ons volgen!

Even bijpraten
In deze nieuwsbrief praten wij je bij over de meest belangrijke items van de afgelopen maanden: Werkacademie van start, Jobcoach aan het woord en de halfjaarlijkse Beleidsmiddag.

WERKACADEMIE START OP 29 MEI
Stichting BAKboord biedt aan: een speciaal ontwikkelde BAKboord Werkacademie aan ex-gedetineerden uit de regio Haaglanden en omstreken. Deze praktijkgerichte training vormt een unieke combinatie met de individuele coachtrajecten die al zijn voorzien. De BAKboord Werkacademie is bedoeld om de kans op het vinden én het behouden van passend werk te vergroten door het vergroten van (zelf-)inzicht en zelfvertrouwen, en door kennis, vaardigheden en attitude voor het vinden en behoud van werk bij te brengen.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder, na een detentie of een voorwaardelijke straf, die gemotiveerd zijn, eenvoudig Nederlands kunnen verstaan, spreken, lezen en schrijven en die enig leervermogen hebben.

Wanneer?
De BAKboord werkacademie bestaat uit 7 middagen, verspreid over 4 weken. Start is op woensdagmiddag 29 mei a.s.

Wat hebben de deelnemers eraan?
+ We creëren met elkaar een veilige, open, positieve en stimulerende sfeer waar ruimte is om onderling problemen te kunnen bespreken (gat in CV, aanvragen VOG, enz.).
+ We stimuleren de deelnemers om elkaar te helpen en te ondersteunen, werken aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en stimuleren van hun zelfredzaamheid.
+ De deelnemers krijgen overzicht over en inzicht in wat een passende baan voor hen persoonlijk is.
+ De deelnemers gaan solliciteren op een bij hen passende baan met uitzicht op groei.

Wat hebben ze na afloop in handen?
Elke deelnemer heeft
* Een eigen overzicht van wat hij/zij wil en kan (bloemschema)
* Een plan van aanpak waarmee hij/zij aan de slag gaat onder begeleiding van de BAKboord coach.
* Sollicitatie-/motivatiebrief, CV, inclusief foto
* Vacatures gezocht, gevonden en geanalyseerd;
* Sollicitatiegesprekken geoefend
* Een sollicitatie-outfit
* Inzicht in situatie en vaardigheden via ingevulde Vliegwielen naar Werk
* Certificaat bij succesvolle afronding

Door de unieke combinatie met de individuele coaching die voor, tijdens en na de training plaatsvindt, krijgt de deelnemer langer durende ondersteuning in het vinden van een passende baan en bij het uitvoeren van zijn/haar eigen plan van aanpak.

Tijdens deze pilot is deelname gratis! Wat we vragen aan de deelnemers is om actief mee te doen en ons feedback te geven zodat we de mogelijke ‘kinderziektes’ eruit kunnen halen.
Aanmelden van deelnemers kan vanaf NU via info@stichtingbakboord.nl
Jobcoach Merel: “IK GELOOF STERK DAT MENSEN HELPEN EEN NIEUW BESTAAN OP TE BOUWEN EEN ZINVOLLE MANIER IS OM DE SAMENLEVING VEILIG TE MAKEN.” 

Kan je iets vertellen over je achtergrond?
Van jongs af aan heb ik bibliothecaris willen worden, gewoon omdat ik lezen heerlijk vond (en vindt) maar ook heel veel andere richtingen trokken mij aan, HBO-J bijvoorbeeld, toch uiteindelijk de richting bibliotheek management gekozen. Ik ben altijd in het informatie vak gebleven waarbij ik mij steeds meer met transformatie en verandering -door digitalisering- ben gaan bezighouden,  verandering van processen maar vooral verandering voor mensen die het werk doen. Coachen van deze mensen naar nieuwe manieren van werken en denken is daarbij jarenlang een belangrijke factor geweest. Tot ik op 43 jarige leeftijd ben getroffen door een beroerte. De rest verschijnselen maken het voor mij helaas niet meer mogelijk een betaalde baan bol te werken.

Waarom ben je als vrijwilliger bij Stichting BAKboord gaan werken?
Met de beperkte energie die mij rest na mijn herseninfarct wilde ik heel graag iets doen waar ik 100% achter kan staan. Na wat zoeken stuitte ik op de website van BAKboord.
Ik dacht direct, wat een prachtige doelstelling kent Stichting BAKboord. Ik geloof ook sterk dat mensen helpen een nieuw bestaan op te bouwen een hele zinvolle manier is om de samenleving veilig te maken en te houden. Mensen een kans op een goed en gelukkig leven bieden is mijns inziens al een heel mooi doel op zich.

Wat kan jij Stichting BAKboord brengen?
De jarenlange ervaring met veranderingen die mensen doormaken op het werk, maar ook privé heb ik nogal wat ervaring met veranderen opgedaan breng ik mee. Ik hoop deze in te kunnen inzetten om voor de doelgroep van stichting BAKboord een bijdrage aan verandering in hun leven te bewerkstelligen door te werken aan werk. Werk heeft mij altijd positiviteit, kracht en moed gebracht, dat hoop ik over te kunnen dragen aan de BAKboorddeelnemers.

Wat kan Stichting BAKboord jou brengen?
BAKboord brengt mij een nieuw leerproces, structuur en zingeving in mijn ook drastisch veranderde leven.

Kan je iets vertellen over je eerste ervaringen in het coachen van de deelnemers?
Vooroordelen, we kennen ze allemaal, maar de deelnemers van BAKboord leven er continue mee, is mijn ervaring. Alleen al het maken van een professioneel CV kan helpen dat gevoel van op achterstand staan een beetje weg te nemen, is mijn ervaring. Objectief op papier zien staan dat je wat in je mars hebt, wat te bieden hebt aan werkgevers, alleen al die relatief kleine stap, het maken van een goede CV heeft al een positief effect op de deelnemer, ‘als ik dat allemaal kan en ben, ja dan is er vast wel ergens een baan voor mij’ ….

Hoe zou je in enkele woorden de kracht van Stichting BAKboord omschrijven?
BAKboord staat letterlijk naast de deelnemer, op zoek naar werk maar ook tijdens de eerste fase van het werk. We doen het samen !

BELEIDSMIDDAG OVER AFSTEMMING, BREDERE DOELGROEP EN VISIE
Twee keer per jaar houdt Stichting BAKboord Den Haag een beleidsmiddag. Hard nodig om in een organisatie in ontwikkeling en groei de neuzen dezelfde kant op te houden. Maandag 8 april was het weer zover.  De grootste veranderingen bij Stichting BAKboord Den Haag werden met elkaar verkend, besproken en geëvalueerd. Geconstateerd werd dat een in aantal groeiende groep jobcoaches (meer dan 20) werkt met een bredere doelgroep dan voorheen. Ex-gedetineerde mannen en vrouwen met een verslavings- en/of psychiatrische achtergrond worden in 2019 ook door Stichting BAKboord begeleid.
Logisch dat vragen naar boven komen als: waar komen jobcoaches grenzen tegen? wat hebben zij meer nodig om deze doelgroepen goed te begeleiden? wat heeft de organisatie in deze nodig?

Visie
In het tweede deel van de middag stond de ontwikkelde BAKboordvisie op jobcoaching centraal en de randvoorwaarden die nodig zijn om deze visie te verwezenlijken. “BAKboord Den Haag laat zich inspireren door begrippen als menselijke waardigheid, algemeen belang en solidariteit. Zij beoogt dat ex-gedetineerde mannen en vrouwen – mede door het aangaan van een betaalde betrekking- zich verder wapenen tegen terugval in de criminaliteit en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Stichting BAKboord Den Haag wil een bijdrage leveren aan volledige participatie van ex-gedetineerde mannen en vrouwen in de samenleving waarin zij leven en werken.”
En: “Een BAKboord-medewerker heeft oog voor iedere deelnemer. Hij/zij gaat een professionele, stimulerende en coachende binding aan. Hij/zij ziet deelnemers niet als consumenten van een aangeboden programma maar als actieve deelnemers in ontmoeting en toeleiding naar werk.”
Deze visie en wijze van werken bleek nog helemaal van toepassing.

Tot slot werd gezamenlijk vooruitgekeken naar het najaarssymposium over werken na detentie.

Gooi het over een andere boeg.
Aan de slag met BAKboord.
Voor de juiste koers!

LAAT EEN BERICHT ACHTER