Jaarverslag 2018 verschenen

Met gepaste trots biedt Stichting BAKboord Den Haag haar jaarverslag over 2018 aan. Er wordt met een goed gevoel teruggekeken op het jaar 2018. Vanaf de oprichting van Stichting BAKboord Den Haag, 25 augustus 2017, is hard gewerkt om ten behoeve van ex-gedetineerde mannen en vrouwen een goed traject werkbemiddeling en de daarvoor benodigde organisatie op poten te zetten. Met veel enthousiasme zijn bestuur, coaches en team in 2018 actief geweest om hun bijdrage binnen dit nazorgwerk op peil te brengen. Daarin zijn ze geslaagd op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau.

Grotere regio dan Den Haag
Ontwikkelingen rondom de doelgroep bepalen mede welke afslag BAKboord neemt; zo kon het gebeuren dat naast de gemeente Den Haag Stichting BAKboord Den Haag inmiddels ook met andere (rand)gemeenten zaken doet. Ex-gedetineerde kandidaten vanuit omliggende gemeenten weten BAKboord te vinden en zij houden de deur voor hen niet gesloten als om begeleiding wordt gevraagd.

Bredere problematiek
Ook is er in het najaar voor gekozen om -bij wijze van experiment- flexibeler om te gaan met de contra-indicaties verslavings- en psychiatrische problematiek bij ex-gedetineerde kandidaten. Zo kunnen zogenaamde overlastgevers ook door BAKboord naar een baan worden begeleid. In 2019 zal zij dit evalueren en bekijken welke eisen het stelt aan de organisatie. In ieder geval is deskundigheidsbevordering voor een deel van de BAKboordjobcoaches noodzakelijk met het oog op kandidaten met een andersoortige en multi-problematiek.

Het jaarverslag van Stichting BAKboord Den Haag is aan te vragen via info@stichtingbakboord.nl.

LAAT EEN BERICHT ACHTER