GESCHIEDENIS

Geschiedenis

Eind augustus 2017 is de stichting BAKboord Den Haag opgericht. Een idee dat al ouder is kreeg daarmee een plek in een nieuwe stichting.

Het idee BAKboord stamt al uit 2010 en komt uit de koker van pastor Walther Burgering. In zijn werk als justitiepastor in verschillende penitentiaire inrichtingen (PI), werd hij dagelijks geconfronteerd met de problemen van ex-gedetineerde mannen en vrouwen. Hun enthousiasme binnen de PI om opnieuw te beginnen is groot, maar de wereld buiten is anders. Het op zoek gaan naar en vinden van werk is voor velen een zware opgave. Vaak lukt het de mannen en vrouwen zelf ook niet om aan de slag te gaan omdat zij onzeker zijn of gewoonweg niet weten hoe te solliciteren. Dat is een gemiste kans – voor de betrokkene zelf, maar ook voor werkgevers en voor de maatschappij.

Vanuit deze constateringen heeft de Vincentiusvereniging te Den Haag middelen verschaft om BAKboord van de grond te krijgen. Na enkele voorbereidingen is het project in 2011 van start gegaan. Het eerste jaar draaide BAKboord als project dat onder de Vincentiusvereniging viel, daarna viel BAKboord in de periode 2012-2017 onder de nieuw opgerichte Stichting Ozanam.

In de jaren 2011-2015 groeide het aantal betrokken deelnemers en het aantal coaches gestaag. De poule coaches groeide tot acht vaste krachten. Het aantal deelnemers dat zich bij BAKboord meldde lag in die jaren tussen de 15 en de 30. Allen ontvingen zij persoonlijke begeleiding door een coach. Een deel volgde een intensieve sollicitatietraining voor ex-gedetineerden en een groeiend aantal vond werk. 2015 was het meest succesvolle jaar voor BAKboord. In dat jaar werden 17 deelnemers aan werk geholpen.

In de loop van 2016 raakte BAKboord in moeilijke omstandigheden. Desondanks bleven de vrijwillige coaches aan de slag en zij zetten zich met goed resultaat in voor de in 2016 aangemelde deelnemers. Helaas besloot stichting Ozanam in februari 2017 definitief te stoppen met BAKboord.

De coaches meenden echter dat er voor BAKboord in de regio Haaglanden een plek is weggelegd. Zij besloten daarom samen met oud-medewerkers een projectgroep te starten die voor een doorstart van BAKboord moest zorgen. Op 19 april 2017 werd een aftrap gegeven door een ‘Denk met ons mee’-bijeenkomst voor partners. De bijeenkomst liet zien dat BAKboord nog altijd als een grote meerwaarde wordt gezien door haar partners. Ook werden enkele verbeterpunten voor de toekomst verzameld. Op basis van deze bevindingen hebben oud-projectleider Robin ten Hoopen en oprichter Walther Burgering besloten het werk van BAKboord te continueren. Eind augustus hebben zij daarom samen met penningmeester Ton Ferber en bestuurslid werkgevers Dirk Offringa de stichting BAKboord Den Haag in het leven geroepen.

Door financiering van het RKWO en de Vincentiusvereniging kon per 1 september een projectleider/ kwartiermaker aangesteld worden voor één dag per week. De projectleider maakt, samen met het bestuur van de stichting, BAKboord Den Haag weer toekomstbestendig.