BAKBOORD MAAKT NIEUWE START

BAKBOORD MAAKT NIEUWE START

Begin september 2021 maakt BAKboord een nieuwe start. Ondanks financiële perikelen, die hebben geleid tot het ontslag van Katja en Michel, gaan we onverminderd door! Na een intensieve periode van voorbereiding zetten we onze organisatie in een nieuwe vorm voort.
Nog meer dan voorheen draait BAKboord vanaf 1 september op vrijwilligers. Van bestuursleden tot jobcoaches en van managementondersteuners tot teamleiders. Professionele expertise –indien niet aanwezig- wordt ingehuurd, waardoor alle vrijwilligers op niveau kunnen blijven presteren voor de beste werkbemiddeling die ex-gedetineerden zich kunnen wensen.

Vrijwilligersorganisatie
In het begin van de zomer bleek de financiële situatie van Stichting BAKboord Den Haag zo nijpend dat langer in dienst houden van beide teamleiders onverantwoord was. Daarom moesten beide medewerkers – met pijn in het hart- worden ontslagen. Al snel bleek dat de enige toekomst voor BAKboord was het zo goed mogelijk vormgeven aan wat zij altijd al is geweest: een vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilligers en deelnemers
Over aanwas van vrijwilligers en deelnemers heeft BAKboord in haar 11-jarig bestaan nog nooit te klagen gehad. Ook nu staan diverse mensen op de wachtlijst om als vrijwilliger aan de slag te gaan. BAKboord bouwt vanuit het huidige bestand aan vrijwilligers verder om deze nieuwe vrijwilligers op te leiden. En start daarmee begin september.
Ook de wachtlijst voor deelnemers is op dit moment goed gevuld. De verwachting is dat eind september kandidaten van de wachtlijst kunnen worden opgeroepen om in een begeleidingstraject geplaatst te worden.

Terugkerend probleem
Het financiële draagvlak is een terugkerend probleem waar Stichting BAKboord Den Haag tegenaan loopt. Hoewel de kwaliteit van haar werk en de goede resultaten worden bejubeld, blijft er in subsidieland maar weinig geld over om aan BAKboord toe te wijzen. Met de gemeente Den Haag is een contract voor 8 trajecten op jaarbasis, maar dit betreft alleen nog niet anders gefinancierde ex-gedetineerden.

Kwaliteitskeurmerk
Veel trajecten die BAKboord aangaat worden particulier gefinancierd, hetgeen vaak niet lukt. Voor 2021-2022 is hiervoor een financieringsproject uitgezet dat er wellicht voor zorgt dat 20 trajecten tussen september 2021 en september 2022 kunnen worden vergoed. De komende tijd heeft BAKboord dit soort financiering nodig. Daarnaast is het bestuur drukdoende om als organisatie te voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ISO NEN 9001 om meer financiering van haar begeleidingstrajecten mogelijk te maken.

Contactpersoon deelnemers en vrijwilligers
Logischerwijze zijn de ambities voor dit jaar enigszins bijgesteld, maar het meest belangrijk is dat BAKboord door kan gaan ex-gedetineerde naar zinvolle arbeid te begeleiden. Walther Burgering is tijdelijk contactpersoon inzake deelnemers en vrijwilligers. Hij is voorlopig alleen op maandag- en donderdagochtend beschikbaar. Aangeraden wordt zo veel als mogelijk per mail te communiceren via info@stichtingbakboord.nl. Daarna wordt zo spoedig als mogelijk contact opgenomen.

LAAT EEN BERICHT ACHTER